Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Fysik/kemi

Studieordning: 2003

Fag: Fysik/kemi

Mål
Målet er, at den studerende tilegner sig:

  • Indsigt i fagets samfundsmæssige betydning, herunder dets historiske og kulturelle dimensioner, teknologiske relationer og menneskets samspil med naturen.
  • Viden om og forståelse af grundlæggende områder af fysik, kemi og astronomi, herunder fagenes erkendelses , arbejds- og udtryksformer.

Centrale kundskabs- og færdighedsområder

1. Historiske og kulturelle dimensioner

1.1

Væsentlige perioder i fagets historie.

1.2

Elementer af videnskabsfilosofi.

1.3

Samspillet mellem fag, teknologi og samfund.

1.4

Naturvidenskab som en kulturel udfoldelse.

1.5

Det naturvidenskabelige verdensbillede.

1.6

 

 

2. Fagets erkendelsesteoretiske side

2.1

Samspillet mellem teori og eksperiment.

2.2

Forholdet mellem videnskabeligt sprog og dagligsprog.

2.3

Modelbeskrivelser og matematisk modellering.

2.4

Udvikling af begreber og begrebsrelationer.

 

3. Det faglige indhold

3.1

Grundbegreber fra atom og kernefysik, bølgelære, ellære og mekanik.

3.2

Energi og energiomsætninger.

3.3

Stoffers partikelnatur.

3.4

Stoffers egenskaber, opbygning og omdannelse.

3.5

Stofkredsløb med vægt på ressourcer og miljø.

3.6

Universets og solsystemets opbygning, dannelse og udvikling.

3.7

Fagets eksperimentelle side, herunder risikomomenter og sikkerhedsforanstaltninger.

 

4. Fagdidaktik

4.1

Skolefaget fysik/kemis begrundelse samt fagets rolle og muligheder i forhold til skolens opgaver.

4.2

Centrale bestemmelser og vilkår for faget i skolen.

4.3

Læring i fysik/kemiundervisningen.

4.4

Begrundet planlægning af undervisning i faget, herunder fagets teoretiske, praktiske og musiske sider.

4.5

Analyse og vurdering af undervisningsmidler, søgning af faglig og fagdidaktisk information, herunder brug af informations og kommunikationsteknologi.

4.6

Evaluering og udvikling af fysik/kemiundervisning.

Indhold

I studieforløbet indgår et samarbejde mellem geografi, biologi og fysik/kemi, hvori der vælges emner og arbejdsformer med henblik på undervisning i natur/teknik i skolen.

For at opfylde de forskellige indholdsområder, der er beskrevet i CKF, arbejdes der både teoretisk og praktisk didaktisk. Den studerende udarbejder 6 praktisk didaktiske rapporter, som skal godkendes.

5 af rapporterne behandler områder fra CKF for skolefaget fysik/kemi. 1 af rapporterne behandler CKF for skolefaget natur/teknik. Alle rapporter skal indeholde: Teoretisk baggrund for emnet, brug af informationsteknologi, resultat og beskrivelser af eksperimentelt arbejde, sikkerhedsovervejelser samt et undervisningsforløb til folkeskolen med didaktiske begrundelser for mål og indhold.

Eksamen

Varighed:
60 min.

Form:
Prøven tager sit udgangspunkt i én af de 6 godkendte rapporter; der kan gives op til 2½ times forberedelsestid

Grundlag:
CKF, studieordningen, Redegørelse for eksamensgrundlaget

Betingelse for indstilling til eksamen:
6 godkendte rapporter.

Der gives 1 karakter efter 13-skalaen.

Oversigt over studieordning 2003

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V