Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Fagenes indhold og prøve – Linjefag obligatoriske 1,2 årsværk

Studieordning: 2014 (LU 07, Frb.)

I studieåret 14/15 læses ingen af disse. Der henvises til tidligere studieordninger.

Oversigt over studieordning 2014 (LU 07, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V