Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Typer af skriftlige arbejder mv., som indgår i prøveformerne

Studieordning: 2013 (LU 13, Frb.)

 

Betegnelse

Omfang

Bedømmelse

Fag

Portfolio

Arbejdsportfolio

Præsentationsportfolio

Ikke defineret

Indgår ikke

Pædagogik og lærerfaglighed

Billedkunst

Hjemkundskab

Idræt

Synopsis

Maks. 5 normalsider pr. studerende

Indgår i bedømmelsen

Almen dannelse

Billedkunst

Hjemkundskab

Musik

Praktik

Prøveprodukt

Maks. 5 normalsider

Bedømmes

Biologi

Fysik/kemi

Geografi

Natur/teknik

Skriftlig opgave

Maks. 10 normalsider

Bedømmes

Pædagogik og lærerfaglighed

Dansk

Fransk

Tysk

Skriftlig prøve (projekt)

Maks. 10 normalsider

Bedømmes

Historie

Kristendomskundskab/religion

Samfundsfag

Skriftlig opgave

Skriftlig prøve

Ikke angivet

Bedømmes

Engelsk

Matematik

Professionsbachelor-projekt

25 normalsider

Bedømmes

Professionsbachelorprojektet

(Multimodalitet

Definition: Multimodalitet betegner meningsskabelse gennem en kombination af to eller flere typer præsentationsformer.)

 

 

 

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V