Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Prøven i Almen dannelse: Kristendomskundskab, livsoplysning og medborgerskab

Prøven i Almen dannelse er en mundtlig prøve

Den mundtlige prøve har udgangspunkt i en synopsis på maks. 5 normalsider udarbejdet af den studerende. Afsættet for synopsen er den studerendes identifikation af dilemmaer, der knytter sig til de etiske, politiske, demokratiske og religiøse udfordringer i skolen. Den studerende sætter særligt fokus på dilemmaer, der knytter sig til enten undervisningen, forældresamarbejdet eller skolen som en samfundsmæssig institution. De udvalgte dilemmaer behandles ud fra en analyse af kulturens, samfundets og skolens centrale værdier med sigte på egen lærerpraksis.

Til den mundtlige prøve skal den studerende kunne forholde sig til de beskrevne dilemmaer under inddragelse af alle relevante videns- og færdighedsmål. På baggrund heraf skal den studerende fremføre begrundede forslag til, hvordan de påpegede dilemmaer vil kunne løses via selvstændig handling.

Synopsen indgår i bedømmelsen.

Eksaminationstid til den mundtlige prøve: 30 minutter for en individuel prøve. Se tidsplan, hvis prøven afvikles som gruppeprøve.

Prøven kan afvikles individuelt eller som gruppeprøve efter den studerendes valg.

Oversigt over studieordning 2013 (LU 13, Frb.)

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V