Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Studieordning 2015 (LU 07, Frb.)

Hele studieordning 2015 (LU 07, Frb.) samlet

Studieordning 2015 (LU 07, Frb.)

1. Indledning
2. Uddannelsens varighed og struktur
3. Antal lektioner og vejledningstimer
4. Progression i uddannelsen
5. Adgang til linjefag
6. Møde- og deltagelsespligt
7. Prøve- og eksamensbestemmelser
8. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
9. Forskningsresultater og innovation
10. Evaluering og dokumentation
11. Tværprofessionalitet og tværfaglighed i uddannelsen
12. Internationalisering
13. Pligter, rettigheder og muligheder
14. Medindflydelse og samarbejde
15. Fagenes indhold og prøve - Fællesfag
    – Praktik
    – Professionsbachelorprojekt
16. Fagenes indhold og prøve – Linjefag ikke-obligatoriske 1,2 årsværk
    – Engelsk
17. Fagenes indhold og prøve – Linjefag 0,6 årsværk
    – Billedkunst
    – Biologi
    – Dansk som andetsprog
    – Fysik/kemi
    – Geografi
    – Historie
    – Idræt
    – Kristendomskundskab/religion
    – Materiel design
    – Musik
    – Natur/Teknik
    – Samfundsfag
    – Specialpædagogik
    – Tysk
18. Frivillige kurser
    – Færdselslære – inklusiv førstehjælp
    – Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
    – Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
    – Svømmelæreruddannelsen
    – Korsang
    – Informationssøgning og referencehåndtering
19. Professionshøjskolen Metropols bestyrelses godkendelse af studieordningen
20. Bilag

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V