Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Studieordning 2013 (LU 07, Frb.)

Hele studieordning 2013 (LU 07, Frb.) samlet

Studieordning 2013 (LU 07, Frb.)

1. Indledning
2. Uddannelsens varighed og struktur
3. Antal lektioner og vejledningstimer
4. Progression i uddannelsen
5. Adgang til linjefag
6. Møde- og deltagelsespligt
7. Prøve- og eksamensbestemmelser
8. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
9. Forskningsresultater og innovation
10. Evaluering og dukumentation
11. Tværprofessionalitet og tværfaglighed i uddannelsen
12. Internationalisering
13. Pligter, rettigheder og muligheder
14. Medindflydelse og samarbejde
15. Fagenes indhold og prøve - Fællesfag
    – Praktik
    – De pædagogiske fag
    – Almen didaktik
    – General Didactics
    – Psykologi
    – Pædagogik
    – Professionsbachelorprojekt
16. Fagenes indhold og prøve - Linjefag obligatoriske 1,2 årsværk
    – Dansk - fællesforløb
    – Dansk - aldersspecialisering mod begynder- og mellemtrin
    – Dansk - aldersspecialisering mod mellem- og sluttrin
    – Engelsk (forsøg)
    – Matematik - fællesforløb
    – Matematik - aldersspecialisering mod begynder- og mellemtrin
    – Matematik - aldersspecialisering mod mellem- og sluttrin
17. Fagenes indhold og prøve – Linjefag ikke-obligatoriske 1,2 årsværk
    – Engelsk
18. Fagenes indhold og prøve – Linjefag 0,6 årsværk
    – Billedkunst
    – Biologi
    – Dansk som andetsprog
    – Fysik/Kemi
    – Geografi
    – Historie
    – Idræt
    – Kristendomskundskab/religion
    – Materiel Design
    – Musik
    – Natur/Teknik
    – Pædagogisk ledelse
    – Samfundsfag
    – Skole, sundhed og socialt arbejde
    – Specialpædagogik
    – Tysk
19. Frivillige kurser
    – Færdselslære – inklusiv førstehjælp
    – Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
    – Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
    – Det praktisk-musiske fagområde
    – Drama og teater
    – Svømmelæreruddannelsen
    – Korsang
    – Informationssøgning og referencehåndtering
    – Pædagogisk ledelse
20. Meritlæreruddannelsen
    – Almen didaktik (meritlæreruddannelsen)
21. Profillæreruddannelse i pædagogisk ledelse
22. Profillæreruddannelse i specialundervisning og tværprofessionelt samarbejde
23. Professionshøjskolen Metropols bestyrelses godkendelse af studieordningen
24. Bilag

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V