Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Studieordning 2012 (Frb.)

Hele studieordning 2012 samlet

Studieordning 2012

1. Indledning
2. Uddannelsens varighed og struktur
3. Antal lektioner og vejledningstimer
4. Progression i uddannelsen
5. Adgang til linjefag
6. Møde- og deltagelsespligt
7. Prøve- og eksamensbestemmelser
8. Informations- og kommunikationsteknologi (IKT)
9. Forskningsresultater og innovation
10. Evaluering og dokumentation
11. Tværprofessionalitet og tværfaglighed i uddannelsen
12. Internationalisering
13. Pligter, rettigheder og muligheder
14. Medindflydelse og samarbejde
15. Fagenes indhold og prøve - Fællesfag
    – Praktik
    – Kristendomskundskab/livsoplysning/medborgerskab
    – De pædagogiske fag
    – Almen didaktik
    – General Didactics
    – Psykologi
    – Pædagogik
    – Professionsbachelor
16. Fagenes indhold og prøve – Linjefag obligatoriske 1,2 årsværk
    – Dansk - fællesforløb
    – Dansk – aldersspecialisering mod begynder- og mellemtrin
    – Dansk – aldersspecialisering mod mellem- og sluttrin
    – Engelsk (forsøg)
    – Matematik – fællesforløb
    – Matematik – aldersspecialisering mod begynder- og mellemtrin
    – Matematik – aldersspecialisering mod mellem- og sluttrin
17. Fagenes indhold og prøve – Linjefag ikke-obligatoriske 1,2 årsværk
    – Engelsk
18. Fagenes indhold og prøve – Linjefag 0,6 årsværk
    – Billedkunst
    – Biologi
    – Dansk som andetsprog
    – Fysik/kemi (forsøg)
    – Geografi
    – Historie (forsøg)
    – Idræt (forsøg)
    – Kristendomskundskab/religion
    – Materiel design
    – Musik
    – Natur/Teknik (Forsøg)
    – Pædagogisk ledelse
    – Samfundsfag
    – Skole, sundhed og socialt arbejde
    – Specialpædagogik
    – Tysk
19. Frivillige kurser
    – Færdselslære – inklusiv førstehjælp
    – Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab
    – Uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering
    – Det praktisk-musiske fagområde
    – Kursus i skrivning og retorik
    – Drama og teater
    – Svømmelæreruddannelsen
    – Korsang
    – Pædagogisk ledelse
20. Meritlæreruddannelsen
    – Almen didaktik (meritlæreruddannelsen)
21. Profillæreruddannelser
    – Profillæreruddannelse i pædagogisk ledelse
    – Profillæreruddannelse i specialundervisning og tværprofessionelt samarbejde
22. Overgangsordning
23. Professionshøjskolen Metropols bestyrelses godkendelse af studieordningen
24. Bilag

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V