Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Studieordning 2006 (Frb.)

Hele studieordning 2006 samlet

Hele studieordningen i version til udskrift (pdf, åbner i nyt vindue)

Studieordning 2006

1. Indledning
2. Undervisningens tilrettelæggelse, udbud af fag, timetal, eksamensforhold, redegørelse for eksamensgrundlaget, orlov mm.
3. Struktur på læreruddannelsen
4. Udbud af linjefag
5. Obligatorisk tværfagligt kursus på 1. årgang
6. Projektopgaven
7. Bacheloropgaven
8. Praktik
    – Praktikkens rolle og funktion på Frederiksberg Seminarium
    – Praktikkens elementer
    – Bestemmelser om praktikken
    – Bedømmelse af praktikken
    – Sammenhæng mellem praktik og seminariets fag
    – Seminarielærernes ansvarsområder i praktikken
    – De enkelte praktikperioder
    – 1. praktikperiode – 2+3 uger
    – 2. Praktikperiode – 4 uger
    – 3. Praktikperiode: Praktik i andre skoleformer – 3 uger
    – 4. Praktikperiode: Skoleperioden – 7 uger
    – 5. Praktikperiode – 5 uger
9. Samarbejde på 1., 2. og 3. årgang mellem linjefag, de pædagogiske fag og praktik
10. Informations- og kommunikationsteknologi
11. De timeløse fag
12. Deltagelsespligt
13. Fagenes indhold og eksamen, herunder afløsning
    – Det pædagogiske fagområde
    – Almen didaktik
    – Billedkunst
    – Biologi
    – Dansk
    – Dansk som andetsprog
    – Engelsk
    – Fysik/kemi
    – Geografi
    – Historie
    – Hjemkundskab
    – Håndarbejde
    – Idræt
    – Kristendomskundskab/livsoplysning
    – Kristendomskundskab/religion
    – Matematik
    – Musik
    – Natur/teknik
    – Psykologi
    – Pædagogik
    – Samfundsfag
    – Skolen i samfundet
    – Tysk
14. Frivillige kurser
    – Kursus: informations- og kommunikationsteknologi
    – Kursus: korsang
    – Kursus: praktisk-musisk
    – Kursus: projektopgaven
    – Kursus: undervisning af flerkulturelle børn
    – Kursus: undervisning af børn i de første år i skolen
    – Kursus: undervisning af børn med særlige behov
    – Kursus: skrivning og retorik for studerende, der vælger matematik, men ikke dansk
    – Kursus: voksenpædagogik
    – Kursus: seksualundervisning
    – Kursus: svømmelæreruddannelsen
    – Projektopgave
    – Kursus: Innovation og entrepenørskab
15. Bestemmelser vedrørende lærereksamen
    – Fælles eksamensbestemmelser for lærerseminarierne
    – Vejledning om afholdelse af lærereksamen
16. Meritlæreruddannelsen
17. Bestyrelsens godkendelse af studieordningen
18. Bilag

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V