Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Studieordning 2002 (Frb.)

Hele studieordning 2002 samlet

Studieordning 2002

1. Indledning
2. Undervisningens tilrettelæggelse, udbud af fag og deres timetal
3. Struktur på læreruddannelsen
4. Udbud af liniefag
5. Obligatorisk tværfagligt kursus på 1. årgang
6. Projektopgaven
7. Bacheloropgaven
8. Praktikordningen
    – Mål og CKF ifølge bekendtgørelsen
    – Praktikkens rolle og funktion i læreruddannelsen
    – Praktik er obligatorisk
    – Seminarielærerens medvirken
    – Rammerne for praktikken
    – Vejledning om den studerendes egnethed til undervisning af børn
    – Bedømmelse
    – De enkelte praktikperioder
    – 1. praktikperiode: Skolens og lærerens funktion og opgaver
    – 2. praktikperiode: Undervisning i dansk eller matematik, lærerens socialpædagogiske opgaver
    – 3. praktikperiode: Praktik i andre skoleformer
    – 4. praktikperiode: Undervisning i skolens fag, tværfaglige forløb, læreren som kollega og teamsamarbejdspartner
    – 5. praktikperiode: Den "professionelle" lærer
9. Samarbejde på 1., 2. og 3. årgang mellem liniefag, de pædagogiske fag og praktik
10. Informations- og kommunikationsteknologi
11. De timeløse fag
12. Deltagelsespligt
13. Fagenes indhold, eksamen, herunder afløsning
    – Kristendomskundskab/livsoplysning
    – Det pædagogiske fagområde
    – Skolen i samfundet
    – Pædagogik
    – Psykologi
    – Almen didaktik
    – Dansk
    – Dansk som andetsprog
    – Engelsk
    – Historie
    – Kristendomskundskab/religion
    – Samfundsfag
    – Tysk
    – Biologi
    – Geografi
    – Fysik/kemi
    – Matematik
    – Natur/teknik
    – Billedkunst
    – Håndarbejde
    – Idræt
    – Musik
    – Hjemkundskab
14. Frivillige kurser
    – Kursus i det praktisk/musiske fagområde
    – Kursus i skrivning og retorik for studerende der vælger matematik, men ikke dansk
    – Svømning
    – Informations- og kommunikationsteknologi
    – Korsang
    – Kursus i seksualundervisning
    – Kursus med henblik på undervisning af små børn
    – Kursus med henblik på undervisning af børn med særlige behov
    – Kursus med henblik på undervisning af flerkulturelle børn
    – Kursus i voksenpædagogik
15. Bestemmelser vedrørende lærereksamen
16. Vejledning i afholdelse af lærereksamen
17. Merit- og overgangsordning

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V