Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Ledelsesgruppe

Ledelsesteam

Ledelsesteamet består af ledere med arbejdsadresse på henholdsvis Nyelandsvej, Carlsberg og Bornholm. Lederen af forskning og udvikling vil ligesom institutchefen have arbejdssted på både Nyelandsvej og Carlsberg.

Hver leder har sin egen profil og har strategisk ansvar for et eller flere prioriterede tværgående udviklingsområder, der fremgår af oversigten nedenfor. Derudover indgår der i hver leders portefølje en række arbejdsopgaver vedr. personaleledelse, planlægning, drift mv.

Oversigt over faggruppernes uddannelsesledere

 

Ledelsens tilstedeværelse på NYE og CC

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

Lis

NYE

CC

CC

NYE

CC

Bo

NYE

CC

CC

NYE

CC

Christa

CC

NYE

CC

CC

NYE

Henrik

NYE

CC

CC

NYE

CC

Jon

NYE

CC

CC

NYE

CC

Kasper

CC

NYE

CC

CC

NYE

Lars

NYE

NYE

CC/NYE

CC

NYE

Sanne

NYE

CC

CC

NYE

CC

Simon

CC

NYE

CC/NYE

NYE

NYE

 

Lis Madsen

Institutchef

  lmad@kp.dk

  41 89 76 71

   

Andreas Grosbøll

Afdelingsleder med særligt ansvar for flere uddannelser på Bornholm

  agro@kp.dk

  41 89 70 16

Bo Nielson

Forsknings- og udviklingsleder

  bnie@kp.dk

  51 63 26 40

   

Christa Maria Hauser

Uddannelsesleder med særligt ansvar for udvikling af nye undervisnings- og læringsformer og udviklingslaboratorier

  chmh@kp.dk

  41 89 72 31

Henrik Daugaard

Uddannelsesleder med særligt ansvar for faglig udvikling og kompetenceudvikling, herunder adjunktforløb

  hend@kp.dk

  41 89 71 88

   

Jon Gade

Uddannelsesleder med særligt ansvar for teknologi og digitalisering og udvikling af ny, fælles studieordning

  jon@kp.dk

  41 89 75 22

Kasper Elmqvist Jørgensen

Uddannelsesleder med særligt ansvar for udvikling af logistik og fælles skemalægningsprincipper

  kaej@kp.dk

  51 63 27 60

   

Mette Jørgensen

Konstitueret uddannelsesleder

  mejo@kp.dk

  41 89 86 47

Sanne Gunnersen

Leder af sekretariat og tværgående udviklingsaktiviteter

  sagu@kp.dk

  41 89 85 37

   

Simon Cort Graae

Uddannelsesleder med ansvar for udvikling af Åben Uddannelse, økonomistyring, udvikling af scienceområdet og det internationale område

  scg@kp.dk

  41 89 75 29

Send e-mail (komma-adskilte adresser, standard)
Send e-mail (semikolon-adskilte adresser, Outlook)
Vis liste over e-mails

Lars Kettel

Uddannelsesleder med særligt ansvar for samarbejde med professionsfeltet

Strategiske og tværgående opgaver

 • Ledelse af - og sammenlægning af de to praktikkontorer, udvikling af strategi for praktikområdet
 • Udvikling af modeller for samarbejde med aftagerfeltet, herunder skolens som udviklingslaboratorium 
 • (praktik og praksissamarbejde, international praktik mv.)
 • Ledelse af uddannelsesstation i Helsingør, herunder laboratorium med udviklingsskoler
 • Repræsentant i tværsektorielt netværk om udviklingsskoler
 • Udvikling af sprogstrategiske satsninger, herunder sprogprofilen ALTE 
 • Ansvar for Natur og Kulturformidleruddannelsen

Faglig ledelse og driftsopgaver

 • Pædagogisk ansvarlig og personaleleder for følgende faggrupper: Engelsk, tysk, fransk, praktik og PL (delt med Christa Maria Hauser)
 • Kontakt til Optagelsen, herunder koordinering og kommunikation ved optagelse samt optagelsessamtaler
 • Meritgivning og IKV – meritnævn – fag og moduler, herunder også det internationale område
 • Studieordning for ældre årgange, herunder eksamen og prøver mv. (NYE)
 • Åbent hus (herunder også Helsingør) 
 • Dimission 
 • Studiestart på NYE
 • Introforløb, herunder kontakt til tutorer
 • Kontakt til Soltinget

Kasper Elmqvist Jørgensen

Uddannelsesleder med særligt ansvar for udvikling af logistik og fælles skemalægningsprincipper 

Strategiske og tværgående opgaver

 • Udvikling af logistik og fælles skemalægningsprincipper
 • Udvikling af principper for fagfordeling
 • Varetagelse af databaseret ledelse, big data og undervisning 
 • Udvikling af strategi for fælles litteraturgrundlag, fx modulrammeplaner i fagene

Faglig ledelse og driftsopgaver

 • Pædagogisk ansvarlig og personaleledelse for følgende faggrupper: Historie, samfundsfag, kristendomskundskab/religion, KLM
 • Studieaktivitetsmodellen i fagbeskrivelserne
 • Kontakt til studieservice vedr. system og data, herunder holdoprettelse, indskrivning af studerende på hold (vipning), navngivning
 • Valghandlinger, logistik og kommunikation (UV-fag, SP-moduler, frivillige kurser, BA m.fl.) 
 • Skemalægning og kontakt til planlægningsenhed CC/NYE 
 • Mødekalender og studieårskalender CC/NYE

Henrik Daugaard

Uddannelsesleder med særligt ansvar for faglig udvikling og kompetenceudvikling, herunder adjunktforløb

Strategiske og tværgående opgaver

 • Udvikling af koncept for og implementering af kollegial sparring og peer to peer
 • Styrket studiekultur (arbejdsfællesskaber, feedback mv)
 • Koncept for faggrupper og udvikling i fagene på tværs af CC/ NYE – delegeret faglig ledelse, fokus på faglig fordybelse
 • Strategi for udvikling af underviserkompetencer
 • Tværprofessionelt samarbejde, tværprofessionelle kompetencer, herunder forpligtende samarbejde med pædagoguddannelsen
 • Adjunkter og udvikling af adjunktprogram målrettet LU

Faglig ledelse og driftsopgaver

 • Pædagogisk ansvarlig og personaleleder og for følgende faggrupper: Matematik, idræt og madkundskab
 • Ledelsesansvar for studiecenter
 • Skrivecenter 
 • 3K uddannelsesudvalg
 • Kontakt til HR – generelle forhold
 • Bachelorforløb, - pjece, information og kommunikation
 • Meritgivning og IKV – meritnævn – fag og moduler, herunder også det internationale
 • Dimission 
 • Introforløb, herunder kontakt til tutorer

Christa Maria Hauser

Uddannelsesleder med særligt ansvar for udvikling af nye undervisnings- og læringsformer og udviklingslaboratorier

Strategiske og tværgående opgaver

 • Nye undervisnings-og læringsformer, fokus på træne og øve
 • Udviklingslaboratorier og udvikling af laboratoriepædagogik
 • Profillinje Specialpædagogik
 • Udvikling af studenterundervisere, study buddy
 • Studievejledning og brobygning

Faglig ledelse og driftsopgaver

 • Pædagogisk ansvarlig og personaleleder for følgende faggrupper: Pædagogik og Lærerfaglighed, PL (delt med Lars Kettel)
 • Ansvar for studievejledning, herunder afgørelse i dispensationssager fra studievejledning og studieservice (indskrivning og studieplaner inkl. Bornholm) 
 • Udvikling og drift af specialiseringsmoduler (for studieordning august 2019)
 • Tovholder junidage, augustdage og øvrige pædagogiske dage 
 • Ansvarlig for frivillige kurser
 • Organisering af arbejdet omkring første årgang, herunder teamstruktur og studiegrupper

Simon Cort Graae

Uddannelsesleder med ansvar for udvikling af Åben Uddannelse, økonomistyring, udvikling af scienceområdet og det internationale område

Strategiske og tværgående opgaver

 • Kapacitetsopbygning og udvikling af scienceområdet, herunder ASTE, CHC
 • Udvikling af Åben Uddannelse, herunder særlige modeller for meritlæreruddannelse, Teach First, kompetenceløft og enkeltfag, forpligtende samarbejde med Videreuddannelsen
 • Udvikling af økonomi, budget og STÅ-prognoser 
 • Talentforløb 
 • Internationalisering

Faglig ledelse og driftsopgaver

 • Pædagogisk ansvar og personaleleder for følgende faggrupper: Biologi, geografi, fysik/kemi, natur/teknologi, musik, billedkunst, håndværk og design, international(e) koordinator(er)
 • Arbejdsmiljø og arbejdsmiljøleder
 • Åbent hus meritlæreruddannelsen

Jon Gade

Uddannelsesleder med særligt ansvar for teknologi og digitalisering og udvikling af ny, fælles studieordning

Strategiske og tværgående opgaver

 • Udvikling af ny fælles studieordning for KPs læreruddannelsen
 • Udvikling af digitalisering i læreruddannelsen, herunder fagområdet teknologiforståelse og digital myndiggørelse og forpligtende samarbejde med institut for didaktik og digitalisering
 • Ansvarlig for profillinjen FCT
 • Udvikling af Net-LU, herunder særlig netdidaktik og kompetenceudvikling
 • Ansvar for kommende fælles LMS og intranet, herunder deltagelse i tværgående styregruppe for ny, fælles LMS
 • LU-ledelse af projektgruppe vedr. udvikling af Playful Learning
 • Deltagelse i tværgående projektgruppe for Campusplan KP
 • Udvikling af strukturmodel, der understøtter profil for KPs læreruddannelsen

Faglig ledelse og driftsopgaver

 • Pædagogisk ansvarlig og personaleleder for følgende faggrupper: Dansk og Dansk som andetsprog
 • Ansvar for Pædagogisk mediecenter (NYE) 
 • Studieordning for ældre årgange, herunder eksamen og prøver mv. (CC) 
 • Udvikling og drift af specialiseringsmoduler (for studieordninger før august 2019)
 • Eksamen og afgørelse i dispensations- og klagesager vedr. eksamen, modulgodkendelse/-reparation samt plagiatsager
 • Åbent hus 
 • Kontakt til Lærerstuderendes Råd

Andreas Grosbøll

Afdelingsleder med særligt ansvar for flere uddannelser på Bornholm (denne profilbeskrivelse omfatter kun opgaver vedr. LU)

Strategiske og tværgående opgaver

 • Læreruddannelsen på Bornholm
 • Campus Fællesskabet på Bornholm, herunder samarbejde med ungdomsuddannelser
 • Åben uddannelse og efter- og videreuddannelse ind i læreruddannelsen på Bornholm
 • Tværprofessionelt FIF
 • Studiecenter og studievejledning, Bornholm

Faglig ledelse og driftsopgaver

 • Personaleleder for ansatte på Bornholm
 • Valghandlinger, logistik og kommunikation (UV-fag, SP-moduler, frivillige kurser, BA m.fl.), Bornholm 
 • Kontakt til studieservice vedr. system og data, herunder holdoprettelse, indskrivning af studerende på hold (vipning), Bornholm
 • Skemalægning og kontakt til planlægningsenhed, Bornholm
 • Mødekalender og studieårskalender, Bornholm
 • Eksamensplanlægning, Bornholm
 • Økonomi, Bornholm
 • Ansvarlig for åbent hus, Bornholm
 • Ansvarlig for dimission, Bornholm
 • Studiemiljø, og arbejdsmiljø, Bornholm
 • Kontakt til Studierådet, Bornholm

Bo Nielson

Forsknings- og udviklingsleder

Strategiske og tværgående opgaver

 • Strategisk og fagligt ansvar for FoU og udvikling af FoU-programmer på instituttet
 • FoU-projekter, herunder allokering af undervisere til FoU-aktiviteter, drift og logistik, datasikkerhed ift. FoU-projekter / FoU-aktiviteter
 • Understøttelse af udvikling af nye FoU-satsninger 
 • Ph.d.-forløb – eksisterende og opstart af nye Ph.d.-forløb – herunder Ph.d.-rådsstipendier 
 • Ekstern finansiering og ansøgningsportefølje 
 • Forpligtende tværgående samarbejde med forskning
 • Repræsentant i tværsektorielt netværk om udviklingsskoler

Faglig ledelse og driftsopgaver

 • Personaleleder for docenter / FoU-faglige ledere og ph.d.-studerende
 • FoU-økonomi og FoU-budget
 • Kvalitetssikring og godkendelse FoU-ansøgninger

Sanne Gunnersen

Leder af sekretariat og tværgående udviklingsaktiviteter 

Strategiske og tværgående opgaver

 • Sammenlægning af det administrative område 
 • Udvikling af fælles kvalitetssystem
 • Evaluering og kvalitetssikring 
 • Undervisningsevaluering i skole og læreruddannelse
 • Projektansvarlig for indsat i forhold til styrket optag
 • Uddannelsesudviklingsprojekter
 • Koordinering og implementering af uddannelsesstrategiske og -politiske tiltag
 • Kommunikation, herunder kontakt til Kommunikation og hjemmeside
 • Kontakt til Facilty Management, herunder bygningsforhold og IT 

Faglig ledelse og driftsopgaver

 • Personaleleder for medarbejdere med administrative og ledelsesunderstøttende opgaver.
 • Mødekalender og studieårskalender Campus Carlsberg/Frederiksberg 

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V