Københavns Professionshøjskole Læreruddannelsen

Fag og faggrupper

Om fag-info-siderne

Fag-info-siderne viser generel information om fagene, herunder studieordning og aktuelle hold.

Siderne om praktik og bachelorprojekt er mere udførlige.

Fagkoordinatorer

Oversigt over fagkoordinatorer

Uddannelsesledere

Oversigt over uddannelsesledere for fagene

Moduler

Læreruddannelsen er opbygget i moduler således, at du til en vis grad selv kan sammensætte opbygningen af din uddannelse.

Et modul er på 10 ECTS-point

Der hører minimum tre moduler til et undervisningsfag. Man skal have tre moduler hvert semester, dvs. 30 ECTS-point. De tre moduler finder sted sideløbende.

Moduler i fag ... og på tværs

Der udbydes både moduler, der hører til i et bestemt fag og moduler, der går på tværs af fag. Valgmoduler er tværfaglige og indeholder elementer fra et eller flere undervisningsfag og fra området lærerens grundfaglighed.

Nationale og lokale moduler

Der vil være nogle moduler, der er de samme uanset, hvilken læreruddannelse du befinder dig på, og andre moduler, der er unikke for Københavns Professionshøjskole.

 

Københavns Professionshøjskole | Humletorvet 3 | 1799 København V